Trang chính
Trang chủ Thời khóa biểu Kết quả học tập Liên hệ Trường Học Kết Nối EMAIL
 Tra bài theo ngày 
Tháng Hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 <  > 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Số lượt truy cập 004372687
IP của bạn: 54.226.33.117
 Quảng cáo 
 
Hệ thống thông tin học đường
 
Hệ Thống Quản Lý Nhà Trường
 
Trường học kết nối
 
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
 
Văn bản 21.02.2018 21:16
Các Văn bản thuộc Lĩnh vực: "Văn bản GD&ĐT"
Có file đính kèm Mã số: 0001 Ngày ban hành: 14.09.2008
Quyết định Số: 51/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
Cập nhật vào: 08:27 19.01.2010    Đã xem: 1901    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0002 Ngày ban hành: 20.10.2009
Thông Tư số 28 /2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 21-10-2009
Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Cập nhật vào: 06:11 19.01.2010    Đã xem: 2002    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0047 Ngày ban hành: 01.01.2016
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,
Cập nhật vào: 10:43 01.01.2016    Đã xem: 471    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0048 Ngày ban hành: 01.01.2016
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH -HƯỚNG DẪN ĐỊNH ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC Ở CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
CĂN CỨ NGHỊ ĐỊNH 71/2003/NĐ-CP
Cập nhật vào: 10:47 01.01.2016    Đã xem: 490    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0049 Ngày ban hành: 01.01.2016
Về thực hiện các loại sổ trong nhà trường.
Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức tập huấn công tác học vụ - giáo vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Phòng GDĐT các quận huyện và các trường trung học phổ thông. Qua trao đổi, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thống nhất việc thực hiện sổ gọi tên và ghi điểm, sổ ghi đầu bài và học bạ như sau:
Cập nhật vào: 10:50 01.01.2016    Đã xem: 491    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0050 Ngày ban hành: 01.01.2016
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông''
Cập nhật vào: 10:52 01.01.2016    Đã xem: 417    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0051 Ngày ban hành: 01.01.2016
QUY CHẾ XÉT TỐT NGHIỆP THCS
Cập nhật vào: 10:54 01.01.2016    Đã xem: 496    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0052 Ngày ban hành: 01.01.2016
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
Cập nhật vào: 10:55 01.01.2016    Đã xem: 460    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0053 Ngày ban hành: 01.01.2016
THÔNG TƯ Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.
Cập nhật vào: 10:55 01.01.2016    Đã xem: 417    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0054 Ngày ban hành: 01.01.2016
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau:
Cập nhật vào: 11:01 01.01.2016    Đã xem: 482    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0055 Ngày ban hành: 01.01.2016
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6 SỐ 44/2009/QH12 NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009
Cập nhật vào: 11:03 01.01.2016    Đã xem: 450    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0056 Ngày ban hành: 01.01.2016
ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Cập nhật vào: 11:04 01.01.2016    Đã xem: 506    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0004 Ngày ban hành: 21.10.2009
Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp.
Cập nhật vào: 03:39 25.10.2011    Đã xem: 1444    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0007 Ngày ban hành: 22.10.2009
Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT
Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục...
Cập nhật vào: 02:46 28.10.2011    Đã xem: 1421    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0009 Ngày ban hành: 06.05.2009
Quy chế 09/2009/TT-BGDĐT
Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Cập nhật vào: 02:56 28.10.2011    Đã xem: 1395    Xem chi tiết

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]
Lọc Văn bản theo :


 Tin mới nhất 
 Select language 
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Khiến người ta nể lời, Không bằng khiến người ta tin lời. Khiến người ta tin lời, Không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời
Trung Dung
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site

Thời gian mở trang: 0.049 giây. Số lần truy cập CSDL: 21
©2010 - Bản quyền thuộc về Trường THCS Trần Văn Ơn. Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty CSC Vietnam .